Отглеждане на пипер, средно-ранно полско производство

ноември 23, 2016

За средно ранно полско производство се използват най-много сортовете – Куртовска капия 1619, Софийска капия, Камчийска капия, Капия 1300, Български ратунд, Шуменски ратунд 1013, Рубин, Момино сърце 43, Кози рога 59, Чорбаджийски и от дребноплодните Бяла шипка. Към тази група се отнасят и сортовете за млян червен пипер: Гороглед 6, Новоселска капия 379, Букетен и Букетен 50. Пиперът за средно ранно полско производство се отглежда с непикиран разсад, като само…

Read More >>