Отглеждане на домати под полиетиленови тунели

март 26, 2017

Чрез покриване на засадените на открита площ домати с малогабаритни тунели се постига ускоряване на растежа и на плододаването им с 10-15 дни. Този своеобразен форсаж дава възможност за увеличаване на ежективността от производството. Сортове. Използват се сортове с висока ранозрелост и жизненоспособност. Те трябва да са устойчиви на вирусни, гъбни и бактерийни болести и да дават висококачествени плодове. Ограниченият обем на тунелите налага да се подбират сортове с по-рехав хабитус…

Read More >>

Отглеждане на домати – късно полско производство

октомври 11, 2016

Домати за късно полско производство може да се отглеждат в Петричко-Санданския район, по поречието на Марица и по Черноморското крайбрежие, където първите есенни слани падат по-късно. Изискванията към сортовете за това производство са растенията да са устойчиви на болети и неприятели, плодовете да са по-едри и висококачествени. Подходящи са сортовете Триумф, Кристи, Марица 15 и Марица 25. Доматите за късно полско производство се отглеждат чрез непикиран разсад на открити лехи….

Read More >>